DR. EMILOVA’NIN KLINIĞI
sagliga giden dorğu yol

251 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sağlık durumunun incelenmesi ve tam teşhis konulması tedavide kullanılacak olan kişiye özel yöntemlerin belirlenmesinin temelindedir. Bundan dolayı ve de terapinin etkisini değerlendirmek amacıyla Dr. Emilova’nın kliniğinde en modern cihazlarla değişik tahlil ve tetkikler uygulayarak, en yüce hedefimiz – sağlığı korumak doğrultusunda, programların hiç bir riske maruz kalınmadan tatbik edilmesini temin ediyoruz.

thumb med08Laboratuvarda Yapılan Kan Tahlilleri – Her hastada kliniğe geldiği gün ve klinikteki 20. gününde aşağıdaki değerler ölçülür: hemoglobin, alyuvarlar, akyuvarlar, hematokrit, trombositler, LY%, MID%, GR%, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW, eritrosit çökme hızı, kolesterol, HDL, LDL, VLDL , trigliselidler, glikoz, kreatinin, GGT, total bilirubin, total protein, ürik asit. Gerekli görüldüğünde ek kan tahlillerine de başvurulur, örneğin elektrolitler, hormonlar, antikorlar, cancer marker’lar (tümor belirteçleri), idrar tahlili ve mikrobiyolojik salgı analizi.

Body Empedans Analizi – Vücut bileşimini incelemek için “Tanita” cihazı ile yapılan elektronik analiz. Bu cihaz sayesinde net vücut ağırlığınız tespit edilir ve vücut kitle endeksi ile vücuttaki yağ ve sıvı oranları hesaplanarak ilgili norm değerleri ile karşılaştırılır. Ölçümler sağlık merkezinde tedaviye alınan herkese tedavinin başında, programın 10. ve 20. günlerinde ve yeniden beslenme rejimine geçildiğinde uygulanır.

Karın Organları Ekografisi – Karın organlarının (karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezler, idrar torbası, erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar) analizinde uygulanan ultrasonik görüntüleme yöntemidir. Tetkik, kliniğe alınan bütün hastalara tedavinin başında, programın 20. gününde ve tekrar beslenmeye başlandıktan sonra uygulanır.

Tiroid Bezi Ekografisi – Tirod bezi fonksiyonlarını incelemekte kullanılan ve iltihaplanma, kistler, düğümler, genel olarak büyüme ve tiroid bezi ile ilgili hormonal bozukluklarda önerilen ultrasonik görüntüleme tekniğidir.

Süt Bezleri Ekografisi – Süt bezlerinin incelenmesinde kullanılan, mastopati, memede kitle oluşumları ve meme kanserinin erken teşhisi için önerilen ultrasonik görüntüleme yöntemidir.

thumb med04Kan Damarlarına Doppler Sonografisi – Boyun, baş ve ekstremitelerde (kollar ve bacaklar) değişik nedenlerden kaynaklanan kan dolaşımı bozukluklarını teşhis etmeye yönelik ultrasonik yöntemdir. Migren, nedeni bilinmeyen baş ağrıları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp ve beyin krizi sonrası durumun takibi, kanda yüksek yağ oranları gibi tanılarda ve 40 yaş üzeri kişilerin ve sigara kullananların yaptırması uygundur.

Kemik Dansitometre – Kol ve bacak kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan ultrasonik metot. Osteoporozun teşhisinde ve kontrolünde en güvenilir araçtır. Sık sık tekrarlanan ve kolayca meydana gelen kemik kırılmalarında, kemik ağrılarında, hormonal bozukluklarda ve menopozdan çıkan kadınlara tavsiye edilir.

Elektrokardiyografi (EKG) – Kalbin elektro fizyolojik fonksiyonunu ölçmeye yöneliktir. Bütün hastalara kliniğe geldikleri zaman ve tedavileri sırasında gerekli görüldüğünde uygulanır.

Ekokardiyografi – Kalbin - morfoloji, kapakçıkların durumu ve kan pompalama gücü incelenmesinde kullanılan ultrasonik görüntüleme yöntemidir. Yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı hastalıklarında ve hızla kilo alan kişilere önerilir.

Holter EKG – Kalbin 24 saatlik süre içinde çalışma düzenini takip etmek için cihaz yardımıyla uygulanan ölçüm tekniğidir. Kalp çarpıntısı ile kalbin “teklediği” hissi ve değişik nedenlere bağlı ritim bozukluklarında önerilir.

thumb med12Doğum ve Kadın Hastalıkları Muayeneleri ve Konsültasyonları – Beraberindeki jinekolojik sorun ve hastalıklarda. İntravajinal jinekolojik ve ekografik muayene olanakları, mikrobiyolojik tetkikler, PAP testi, hormon testleri, RİA (spiral) takmak ve çıkarmak.

Spirometre – Akciğerlerin solunum fonksiyonlarını incelemek için uygulanan cihaz yöntemidir. Uzun yıllar sigara kullanan kişilere, astım bronşit, kronik bronşit, tekrarlanan pnömoni ve belirgin şekilde şişmanlamalarda önerilir.

Sindirim Sistemi Endoskopisi – Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, kalın ve düz bağırsaklara sonda ile girilerek diagnostik ve terapötik müdahaleleri uygulama tekniğidir. Mide ülseri, gastrit, kolit, kalın bağırsak polipleri, divertiküller ve basur (hemoroit) belirtilerinde gereklidir.


251 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Med06