DR. EMILOVA’NIN KLINIĞI
sagliga giden dorğu yol

183 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Programdan başarılı sonuçlar alınabilecek rahatsızlıklar ve şikayetler:

   • Solunum Sistemi: kronik bronşit, sinüzit, saman nezlesi, astım bronşit
   • Kalp Damar Sistemi: yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı (stenokardi, aritmi, kalp krizi sonrası), beyin damar hastalığı (beyin kanaması sonrası dahil), varisler, basurlar
   • Sindirim Sistemi: kabızlık, reflü hastalığı, kronik gastrit, kronik kolit, mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri, kronik hepatit, safra kesesi taşlar
   • Üriner Sistem: kronik sistit, kronik piyelonefrit, böbrek taşları, sıklıkla tekrarlanan akut ürolojik enfeksiyonlar
   • Üreme Sistemi: kritik iltihaplanmalar (adneksit ve prostatitler), adet düzensizlikleri ve ağrıları, yumurtalık kistleri, rahim miyomları, her iki cinste de farklı nedenlere bağlı kısırlık, menopoz dönemi şikayetleri, mastopati, prostat adenomu (iyi huylu hipertrofi)
   • İskelet ve Kas Sistemi: artroz ve artritler, diskopati, osteoporoz, kırıkların iyileşmesi
   • Bağışıklık Sistemi: alerjiler, sıklıkla tekrarlanan soğuk algınlıkları ve başka enfeksiyonlar (örn. herpes)
   • Endokrin Sistem: hiper insülin seviyeleri, Tip 2 diyabet, tiroid bezi hastalıkları (Basedow hastalığı ve tireotoksikoz hariç), cinsel disfonksiyon ve hormonal bozukluklar
   • Sinir Sistemi: pleksit (sinir ağı iltihabı), radikülit (kök iltihabi), nevrit (sinir iltihabı), ilerlememiş evrede multipl skleroz, nevroz, uykusuzluk, anoreksi/bulimi, tekrarlanan baş ağrıları, migren, epilepsi, çocuklarda gece altını ıslatma, alkol ve sigara bağımlılığı
   • Deri: sivilceler, ürtikeri, egzama, otoimmüniter cilt hastalıkları, sedef hastalığı, lupus, sklerodermi (ciltte sertleşmeler)
   • Sindirim: şişmanlama, podagra (gut hastalığı), kanda yüksek yağ oranlar

Kontraendikasyonlar:

   • Basedow Hastalığı (Tireotoksikoz) – hastalığın yatışması halinde normal hormonal testleri uygulanarak istisnai olarak tedaviye gidilebilir
   • İleri Derecede Böbrek Yetmezliği (hemodiyaliz veya böbrek naklinde)
   • Endometrioz – tedaviden etkilenmese de bu hastaların programı uygulamasında sakınca yoktur
   • Tip 1 Diyabet
   • Akut Enfeksiyonlar
   • Psikolojik Rahatsızlıklar (şizofreni, siklofreni /Manik depresif psikoz/ vs..)
   • Kanser ve Başka Kötü Huylu Oluşumlar – genel sağlık durumu iyi olan, yayılmalara dair tespitleri bulunmayan ve standart tedavisini tamamlamış (ameliyat, kemoterapi, ışın terapisi vs.) hastalar sadece koruyucu bakım amaçlı kabul edilebilir.
   • İleri Evrede Romatoid Artrit
   • Sistematik Olarak Ortaya Çıkan Otoimmüniter Hastalıklar
   • Ağır Anemiler (hemoglobinin 90 g/l altında olması)
   • Ağır Kronik Kalp ve Solunum Yetmezliği
   • Ağır Hormonal Hastalıklar (Addison hastalığı, akromegali vs.)
   • Karaciğer sirozu
   • Komplikasyonlu Ülserler veya Bunların Oluşması Riski
   • Belli Rejime Göre Uygulanan Yüksek Dozlu Kortizon Tedavisinde
   • İleri Evrede Olan Başka Ağır Hastalıklar

183 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Phys07